สวนสุนันทา จัด Night at the Museum Festival 2023  โชว์ “พหุพัสตราภรณ์” พร้อมสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
16/12/2023

สวนสุนันทา จัด Night at the Museum Festival 2023 โชว์ “พหุพัสตราภรณ์” พร้อมสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเดินแบบโชว์ราชพัสตราภรณ์ ในงาน Night at the Museum Festival 2023
โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นายแบบ นางแบบ ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ พร้อมมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน อาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมรับชมด้วยความประทับใจ
ทั้งนี้งานดังกล่าวจะมีจนถึงวันที่ 17 ธ.ค.นี้ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา