นักกีฬาหมากกระดาน คว้าทองแรกให้ทัพลูกพระนาง ศึกกีฬาปัญญาชน “นนทรีเกมส์ 67”
01/02/2024

นักกีฬาหมากกระดาน คว้าทองแรกให้ทัพลูกพระนาง ศึกกีฬาปัญญาชน “นนทรีเกมส์ 67”

นักกีฬา สวนสุนันทา “คว้าเหรียญทองแรก” ในนนทรีเกมส์ 2567 นายอดุลวิทย์ สุธีกาญจโนทัย และ นายวชิรสิทย์ สำราญพันธ์ นักกีฬาหมากกระดาน (หมากฮอสไทย) ประเภททีมชาย จากสาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 🥇คว้าเหรียญทองแรกให้กับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” วันที่ 27 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม