“สวนสุนันทา”พุ่งแรง “SciVal” เผยข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติติดอันดับชั้นนำประเทศ มีค่าความเข้มแข็งของบทความวิจัย สูงเป็นอันดับ1ของไทย และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก

“สวนสุนันทา” ก้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ หลังมีข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติเปิดเผยออกมาจาก SciVal ยืนอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยด้านเศรษฐศาสตร์และการประกันภัยมีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศไทย แถมมีค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งของบทความวิจัย หรือ FWCI ต่อคนสูงที่สุดในประเทศ และสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกที่กำหนดไว้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก  Webometrics Ranking  สถาบันจัดอันดับระดับโลกจากประเทศสเปน ให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทยมาถึง12 สมัย ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจาก SciVal ซึ่งทำการประมวลผลความสามารถของหน่วยงานวิจัยกว่า 18,900 แห่งและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก 231 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า “สวนสุนันทา” เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติอยู่ในระดับสูงของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ย FWCI ต่อคนสูงที่สุดในประเทศและสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกที่กำหนดไว้ โดยมีข้อมูลอันดับที่เผยแพร่ดังนี้

#ด้านเศรษฐศาสตร์และการประกันภัย มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจากจุฬาและมหิดล โดยมีค่าเฉลี่ย FWCI สูงเป็นที่ 1 ของประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก

#ด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ  มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศไทย รองจากมหิดล จุฬา และธรรมศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ย FWCI สูงเป็นที่ 1 ของประเทศ และสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกเช่นกัน

#ส่วนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยภาพรวมนั้น แม้จะอยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศไทยก็ตาม แต่ถือได้ว่าอยู่นำหน้ามหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมหลายแห่งด้วยกัน ที่สำคัญก็คือมีค่า FWCI สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยและสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกเช่นกัน

ค่า FWCI คืออะไร

สำหรับค่า FWCI นั้น Field-Weighted Citation Impact เป็นหน่วยวัด (Metrics) ความเข้มแข็งของบทความวิจัย ซึ่งให้ความหมายของ Field-Weighted Citation คือ The ratio of citations received relative to the expected world average for the subject field, publication type and publication year หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจำนวนการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจริง กับจำนวนการอ้างอิงที่คาดว่าจะได้รับจากค่าเฉลี่ยบทความในสาขาวิชาการเดียวกัน หากค่าเฉลี่ยมากกว่าหนึ่ง แสดงว่ามีการอ้างอิงสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ตัวเลข 1.06 หมายถึง การอ้างอิงสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก  ทั้งนี้ค่า FWCI มีบริการอยู่ในแพลทฟอร์ม SciVal และฐานข้อมูล Scopus

SciVal คืออะไร

SciVal คือแพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เปิดบริการในปี 2552 ในชื่อว่า SciVal Spotlight เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus

SciVal ทำการประมวลผลความสามารถจากสถาบันวิจัยมากกว่า 18,900 แห่งและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก 231 ประเทศทั่วโลก(อ้างอิง https://www.scival.com/) เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบความสามารถและผลงานวิจัยและวิชาการของทุกระดับภายในหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับใช้วิเคราะห์ว่าองค์กรนั้นมีจุดเด่นงานวิจัยด้านใดบ้าง ด้วยการวัดความเป็นเลิศ (Research Excellence) หรือสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร และสามารถเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างองค์กรได้ พร้อมทั้งช่วยจัดทำรายงานวิเคราะห์ความสามารถจากผลงานวิจัยและวิชาการ ในรูปแบบ Visualization matrix สำหรับหน่วยงานวิจัยหนึ่งๆ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้กำหนดนโยบาย และแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

สรุป SciVal คือ เครื่องมือที่มีความสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลดิบผลงานวิจัยตีพิมพ์ของหน่วยงานวิจัยหนึ่งๆ จากทั่วโลกได้อย่างอัตโนมัติ ระบบประมวลผลข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เช่น จำนวนบทความวิจัย (Publications) จำนวนการได้รับการอ้างอิง (Citations) รวมทั้งข้อมูล Benchmarking, Collaboration

………………………………..

ขอบคุณที่มา https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11299-scival

ขอบคุณข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/noppadol.psu

ขอบคุณข้อมูล/ภาพจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาจับมือพันธมิตรผลิตจำหน่าย 16 ตำหรับยาสมุนไพรผสมกัญชาผ่านคลีนิคแพทย์แผนไทย เน้นวิจัยสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา

Wed Sep 23 , 2020
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

Breaking News