นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา หารือ Curtin University ต่อยอดการศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
10/08/2021

นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา หารือ Curtin University ต่อยอดการศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

ต่อยอดการศึกษา และเพิ่มดีกรี ทั้งคอร์สระยะสั้น ระยะยาว หรือนำนักศึกษาและอาจารย์ Worked Base ในต่างประเทศ !!
ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาด้านการศึกษาต่างประเทศ Joint program กับ มหาวิทยาลัย Curtin University ประเทศออสเตรเลีย..สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยมี ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ (รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร) ดำเนินการประชุม ร่วมด้วย ,ผศ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์ (รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ)และ อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ (หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมการประชุม กับผู้แทนจาก CURTIN UNIVERSITY ผ่านระบบออนไลน์
การประชุมครั้งนี้เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ สร้าง MAPPING ทางเลือกให้นักศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติได้เรียน INTER แบบผสมผสาน มีทางเลือก และ Certificate เมื่อเรียนจบได้สะดวกขึ้น ..
Line : @cca.ssru
–สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-242 7588–
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา