นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทรร่วมฝึก”ฉีดยา”กับรุ่นพี่สหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยทดสอบสมรรถนะด้านหัตถการ (การฉีดยา) และบทบาทนักการสาธารณสุขที่แท้จริง พร้อมกับการฝึกปฏิบัติจริง และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนศรัทธาสมุทร ที่เข้าร่วมกิจกรรม”การเรียนนอกสถานที่”บรรยากาศทั้งอบอุ่น ตื่นเต้นและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม…สร้างสรรค์กิจกรรม โดย คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
www.ssru.ac.th
www.ahs.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนป.ตรีที่Kyungsung,เกาหลี

Wed Oct 16 , 2019
Kyungsung Universityมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ แจ้งเปิดให้ทุนแก่นักเรียนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนปริญญาตรี(undergraduate degree coursework)ไม่จำกัดสาขา ประจำปีการศึกษา 2020-2021โดยมหาวิทยาลัยระบุจะให้สิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบแก่ผู้ได้ทุน มหาวิทยาลัย Kyungsung ได้จัดประชุมระดับภูมิภาคระหว่างเกาหลีใต้และจีนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ […]

Breaking News