อธิการบดี “ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” นำทีมผู้บริหารพลิกโฉมต้อนรับน้องใหม่ “สวนสุนันทา” วิทยาเขตนครปฐม ก้าวสู่อนาคตสุดอบอุ่นประทับใจ
05/07/2022

อธิการบดี “ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” นำทีมผู้บริหารพลิกโฉมต้อนรับน้องใหม่ “สวนสุนันทา” วิทยาเขตนครปฐม ก้าวสู่อนาคตสุดอบอุ่นประทับใจ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ Concept “SSRU NEXT FUTURE 2022” รวมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้นับพันคน โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้ง 4 วิทยาลัยร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

รูปแบบของกิจกรรมเน้นความสนุนสนาน เป็นกันเอง ผู้บริหารเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งมีกิจกรรมแจกรางวัลให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกตลอดการจัดงาน ซึ่งความแตกต่างของกิจกรรมรูปแบบการปฐมนิเทศเปลี่ยนไปจากเดิม จะเห็นได้ชัดจากการแต่งกายของผู้บริหารและคณาจารย์ใกล้เคียงกับวัยนักศึกษาเพื่อสร้างความเป็นกันเองและความอบอุ่น นับเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการปฐมนิเทศแบบเดิมๆ รวมถึงบรรยากาศการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ดังจะเห็นได้จากภาพบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจด้วยแสงและเสียงซาวด์เอฟเฟคสุดอลังการตระการตาที่มีความตื่นเต้นตลอดกิจกรรม

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจำนวนนักศึกษาจำนวนกว่า 3 หมื่นคน และมีศิษย์เก่าอยู่ทั่วทุกของประเทศนับแสนคน สวนสุนันทา ผลิตและสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับชั้นแนวหน้าของประเทศและนานาประเทศ ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศนี้ หรือแม้กระทั่งโลกใบนี้ก็จะมีสวนสุนันทาอยู่ทุกแห่งหน ภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป ซึ่งไม่ว่าบัณฑิตของสวนสุนันทาจะทำอะไรก็จะอยู่ในสายตาของทุกคนบนโลกใบนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนเชื่อมั่นในสวนสุนันทาว่าเราสามารถทำให้นักศึกษาไปในที่ที่ทุกคนไม่เคยไป เราจะบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตของที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ มีคุณภาพและศักยภาพ อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุขและเดินออกจากสวนสุนันทาอย่างภาคภูมิใจด้วยความสง่างาม”

จากการที่ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักศึกษาถึงความรู้สึกที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ อาจารย์แต่ละคนแสดงบทบาทได้ยิ่งใหญ่มาก แต่ท่านละมีพลังในการแสดงออกเป็นอย่างมาก ประทับใจสุดๆ ทำให้รู้สึกประทับใจในครั้งแรกสำหรับการให้ต้อนรับของมหาวิทยาลัยครั้งนี้

สำหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมต้อนรับในวันนี้ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม  รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้วิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย 4 วิทยาลัย ได้แก่

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมและบริการ
3) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ
4) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
.
.
.
.
.
.
.
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th