เด็กนิเทศ สวนสุนันทา ชนะเลิศ Digilife Tik Tok idal Challenge 2023 สุดยอด TikTok ครีเอเตอร์หน้าใหม่
15/06/2023

เด็กนิเทศ สวนสุนันทา ชนะเลิศ Digilife Tik Tok idal Challenge 2023 สุดยอด TikTok ครีเอเตอร์หน้าใหม่

นักศึกษาประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Digilife Tik Tok idal Challenge 2023 รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย 1.นายพนัฏชพงศ์ แสงสิงห์ 2.นางสาวสุรนุช จันทร์วิเชียร 3.นางสาวกรีฑาทิพย์ เที่ยงน่วม เข้ารับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมโครงการ Digilife Tik Tok idal Challenge 2023 เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอด TikTok ครีเอเตอร์หน้าใหม่ จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ซึ่งทีม Thirty- six ได้รับโจทย์การแข่งขันจากบริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด เจ้าของแบรนด์ The Original (ดิ ออริจินอลล์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาณี แม้นอินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี ไวยวาสนา อาจารย์ประจำแขนงฯ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีในงาน

การมอบรางวัลมีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่โรงเเรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ผศ.เรวดี ไวยวาสนา :ภาพ