มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12/10/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน #วันนวมินทรมหาราช (13 ตุลาคม) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธี


ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา