รอบที่ 1 วันที่ 1 พ.ย.นี้ ยื่น Portfolio โชว์ว่าใช่ ที่ “สวนสุนันทา”
19/10/2023

รอบที่ 1 วันที่ 1 พ.ย.นี้ ยื่น Portfolio โชว์ว่าใช่ ที่ “สวนสุนันทา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio )

ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 – 7 ม.ค. 2567

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/isqy03

ปฏิทินการรับสมัครการสอบคัดเลือก คณะและสาขาต่างๆ ( รอบที่ 1 Portfolio )

รายละเอียดในการส่ง Portfolio ( แต่ละคณะและสาขาอยู่ระหว่างหน้าที่ 12 – 31 )
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/axvsdd4v.pdf

คู่มือขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/