สวนสุนันทา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
04/12/2023

สวนสุนันทา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สวนสุนันทา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีร่วม ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดราชาธิวาสวิหาร
จากนั้น เป็นกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มีผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน