สวนสุนันทาชวนนักศึกษาชั้นปี 1-4 ร่วมประกวดคลิปสั้น ผ่าน TikTok รีวิวร้านอาหารสุดล้ำ ชิงทุนมูลค่ากว่า 1 แสนบาท
07/12/2023

สวนสุนันทาชวนนักศึกษาชั้นปี 1-4 ร่วมประกวดคลิปสั้น ผ่าน TikTok รีวิวร้านอาหารสุดล้ำ ชิงทุนมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ราชารส ก๋วยเตี๋ยวเรือ  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 1-4 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok นำเสนอ การรีวิวร้านอาหารสุดล้ำ (โดยเป็นร้านอาหาร ไหนก็ได้) (พร้อมติด hashtag #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส #SSRU #ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส #SMEChallengeSeason1)

เกณฑ์การประกวด
1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง
2. จำกัดสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน (ใน 1 ทีมสมาชิก ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน)
3. สมาชิกในแต่ละทีมต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปีที่ 1-4 โดยมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมัคร – จนถึงเสร็จสิ้น โครงการ (ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567)
4. 1 ทีม สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

รายละเอียดการส่งใบสมัครและการส่งผลงานรอบคัดเลือก
1.ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม ต้องผลิตคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok นำเสนอการรีวิวร้านอาหารไหนก็ได้ มีความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบการรีวิว
2.สมาชิกในทีมจะต้องเป็นผู้รีวิวคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok ด้วยตนเองอย่างน้อย 1 คน และห้ามบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในทีมนำเสนอรีวิวคลิปเด็ดขาด
3.ห้ามนำสื่อที่มีภาพและเสียงที่ติดลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาประกอบการนำเสนอการรีวิว
หากตรวจพบหรือแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ทางผู้จัดโครงการจะไม่รับผิดชอบต้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันรอบคัดเลือก
4.เนื้อหาคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok จะต้องไม่พาดพิงประเด็นทางการเมือง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆและต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม อันผิดจารีตประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
5. ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok โดยวิธีการส่งผลงานประกอบด้วย ดังนี้
(1) สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน Google from (Link) หรือ Scan Qr Code
(2) สำหรับการส่งรีวิวคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok ต้องส่งเป็น Link TikTok เท่านั้น โดยส่งพร้อมใบสมัคร
6. ผลงานที่ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 20 ทีม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางผู้จัดทำโครงการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์หลังจากสิ้นเสร็จโครงการได้ทุกเมื่อ
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก (คลิปรีวิว TikTok)
1. เวลาที่ใช้นำเสนอ ไม่เกิน 1 นาที
2. มีเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
4. การสื่อสารชัดเจน ใช้ถ้อยคำสุภาพ
5. การโพสต์คลิปต้องใส่เครื่องหมายแฮชแท็ก
(ติด hashtag #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส #SSRU #ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส #SMEChallengeSeason1)

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 10,000 บาท และโล่เกียรติยศพร้อมรับสิทธิ์บริหารจัดการ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส ระยะวลา
1 สัปดาห์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการตัดสินใจรับสิทธิ์บริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว)
รองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 7,000 บาท และโล่เกียรติยศพร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ (ผลิตภัณฑ์ราชารส)
รองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 5,000 บาท และโล่เกียรติยศพร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ (ผลิตภัณฑ์ราชารส)
รางวัล Popular Vote (1 รางวัล)
เงินรางวัล 4,000 บาท และโล่เกียรติยศพร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ (ผลิตภัณฑ์ราชารส)
ทั้งนี้ผู้เข้ารอบ 20 ทีม จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

📅 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566
▶️สมัครและส่งผลงาน ผ่าน Qr Code หรือ Google Forms◀️
🌐 Link : https://forms.gle/ETr7jEK7oVswaSU26


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและประกาศผลผู้เข้ารอบ
Facebook fanpage : 
SME Challenge Season 1
Link : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=61553871655696