“เคมีสวนสุนันทา” ผุดนวัตกรรมรักษ์โลก COCONUT BIOWARE ต่อยอดผลงานวิจัยจดอนุสิทธิบัตร

อาจารย์จิตรลดา ชูมี อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “COCONUT BIOWARE “เป็นบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่รักษ์โลกที่ทีมวิจัยโดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นจากการนำวัตถุดิบเปลือกมะพร้าวที่เหลือทิ้งของชุมชนบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในการผลิตน้ำมะพร้าวและกะทิที่มีปริมาณจำนวนมากตลอดทั้งปี ผ่านกระบวนการผลิตเป็นกระดาษมะพร้าว นำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผลงานดังกล่าวนี้เป็นการต่อยอดนวัตกรรมสีเขียวจากงานวิจัย “กระดาษเปลือกมะพร้าวผสมสา” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร และได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงยังได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีนานาชาติในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition 2017 (IIDC 2017) ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกด้วย”

อ.จิตรลดา กล่าวต่อว่า “COCONUT BIOWARE นับเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าขยะทางการเกษตร ยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและช่วยลดขยะประเภทกล่องโฟม ถุงและภาชนะพลาสติกอีกหลายชนิด เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดภาวะโลกร้อนได้ อีกทั้ง ยังสามารถควบคุมความสะอาดในกระบวนการผลิตให้ปลอดจากจุลินทรีย์ก่อโรคได้ และใช้กระบวนการขึ้นรูปภาชนะที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมได้ทันที ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาคเอกชนให้พัฒนานวัตกรรมเป็นบรรจุภัณฑ์ภาชนะบนโต๊ะอาหารจากกระดาษมะพร้าวที่ใช้ได้จริง โดยทดลองขึ้นรูปกับเครื่องเป็นภาชนะ ต้องอาศัยแรงอัด ความร้อน และส่วนผสมพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ต่อยอดเป็นนวัตกรรมภาชนะรักษ์โลกได้สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง”

“สำหรับภาชนะจากวัสดุธรรมชาติกำลังเป็นที่ต้องการทั่วโลก ความต้องการของตลาดภาชนะที่ย่อยสลายได้ง่ายกำลังเป็นที่จับตามอง และเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและตลาดส่งออก ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมภาชนะจากวัสดุชีวภาพ ได้แก่ การนำใบไม้ เช่น ใบสัก ใบบัว กาบหมาก กาบกล้วย เป็นต้น มาขึ้นรูปเป็นภาชนะ พบว่าสามารถขึ้นรูปได้แต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบให้สม่ำเสมอได้ ทำความสะอาดวัตถุดิบได้ยาก มีสารปนเปื้อนหลุดออกจากภาชนะเมื่อนำมาใส่อาหาร ฯลฯ” อาจารย์จิตรลดา กล่าว

“ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเปลือกมะพร้าว เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในช่องทางตลาดใหม่ๆ เปิดกว้างให้ชุมชนมีความหวัง ผลจากการทำงานที่ได้ใช้ความรู้จากการเรียนมาสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นได้จริง ทำให้นักศึกษาเปลี่ยนทัศนคติต่อจิตอาสา เห็นคุณค่าของการอุทิศตนเพื่อผู้อื่น สิ่งที่กำลังเปิดโลกของนักศึกษาที่เคยจมอยู่กับตำราเรียน ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมาด้วยการลงมือปฏิบัติ จนเกิดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต เกิดความเชื่อมั่น และภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง” อาจารย์จิตรลดา กล่าวในที่สุด

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี มอบหมวกมัดย้อมให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลเลิดสิน

Wed Nov 6 , 2019
อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำหมวกมัดย้อม ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลเลิดสิน นายสุรจิตต์ […]

Breaking News