น.ศ.สวนสุนันทา คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ขอนแก่น พร้อมรางวัลรองชนะเลิศการแต่งกายชุดประจำชาติยอดเยี่ยม เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ๒๐๒๐

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวศศิประภา ปภนธีร์ธนาภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมมงกุฎมิสแกรนด์ขอนแก่น ๒๐๒๐ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแต่งกายชุดประจำชาติยอดเยี่ยม จากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ๒๐๒๐ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น
🌐สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ก้าวสู่ความเป็นที่ 1 เรียนที่ "ราชภัฏอันดับ1" เปิดรับรอบที่ 1 แล้ววันนี้!!

Thu Oct 8 , 2020
ก้าวสู่ความเป็นที่ 1 เรียนที่ “ราชภัฏอันดับ1” เปิดรับรอบที่ 1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักเรียนรุ่นใหม่ต้องเลือกเรียนในสาขาที่จบมาแล้วรายได้ดี มีงานทำนำความสำเร็จสู่ชีวิต ทุกสาขาวิชาของสวนสุนันทา […]

Breaking News