#รับตรง64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 9 ธ.ค.นี้

 

#รับตรง64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 9 ธ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2563

จำนวนรับ

-550 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับสมัคร

-วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม

-วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

-ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี

-ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

-ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

-วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

กำหนดการ

-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2563

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอยสัมภาษณ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2563

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า

-เป็นผู้มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามที่แต่ละสาขาวิชาทั้งหมด

ช่องทางการสมัคร

-สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.ssru.ac.th/

เอกสารประกอบการสมัคร (รายงานตัวเข้าศึกษา)

-ใบระเบียนประวัตินักศึกษา และใบมอบตัวเข้าศึกษา ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต

-สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

หลักเกณฑ์การพิจารณารับเข้า

-การสอบสัมภาษณ์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> คลิก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และเว็บไซต์

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 62 “สวนสุนันทา” ผ่านฉลุยอยู่ในระดับ "ดีมาก"

Fri Oct 9 , 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก รักษาความเชื่อมั่นราชภัฏอันดับ 1 ในเวทีอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการตรวจประจำปีการศึกษา […]

Breaking News