ผู้บริหารสวนสุนันทาลงนามร่วมมือกับ Universiti of Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA) ทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Universiti of Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือการทำวิจัย ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนไอเฟล2020 ให้เรียนฟรีปริญญาโทและเอกที่ประเทศฝรั่งเศส 

Tue Nov 12 , 2019
ทุนป.โท-เอก ไอเฟล Eiffel 2020ประเทศฝรั่งเศส  เปิดรับสมัครแล้ว! Eiffel Scholarship program for Master […]

Breaking News