วิทยาลัยนานาชาติ สวนสุนันทา ประดับเข็มการบินให้นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีการประดับเข็มการบินให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมคณาจารย์สาขาธุรกิจการบิน และ สโมสรนักศึกษา ได้จัดพิธีการประดับเข็มการบินให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3 ณ ลานกิจกรรม อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
โดยได้มีพิธีทำความเคารพในตราพระราชลัญจกร สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และต่อด้วยการแสดง จากสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจการบิน
กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารู้สึกถึงความภาคภูมิในชุดยูนิฟอร์มการบิน พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาต่างชั้นปี และ เพื่อให้พิธีประดับเข็มเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาจัด "SSRU Save Water Save Life" รวมพลังใส่ใจการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

Thu Sep 24 , 2020
สวนสุนันทารวมพลังใส่ใจการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (SSRU Save Water Save Life) วันที่ 24 กันยายน 2563 […]

Breaking News