รับ ม.ปลาย เรียน Art อย่างเด็กศิลปากร
01/04/2022

รับ ม.ปลาย เรียน Art อย่างเด็กศิลปากร

รับ ม.ปลาย เรียน Art อย่างเด็กศิลปากร
              มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน SU4Life Open House ตอน “เรียน Art อย่างเด็กศิลปากร” เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน “คณะมัณฑนศิลป์” และ “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ได้รู้จักกับการเรียนล่วงหน้าบนระบบคลังหน่วยกิต ผ่าน 2 รายวิชาวาดเส้น ได้แก่
– รายวิชา 360 103 วาดเส้น 1 จากคณะมัณฑนศิลป์
– รายวิชา 802 101 วาดเส้นเพื่องานออกแบบ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              โดยสามารถรับชม Live ผ่าน ZOOM ได้ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
             ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 เมษายน 2565 ที่ https://forms.gle/ds7LSwhMkfGdfexR6
#สำนักข่าวการศึกษาไทย