ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา จัดทอดผ้าป่าเพื่อนช่วยเพื่อนได้ยอดสมทบร่วมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

19 กันยายน 2562 ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา ซึ่งเป็นชมรมของข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ และช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สมาชิกที่ป่วยติดเตียง เยี่ยมสมาชิกอาวุโสรวมถึงการช่วยเหลือในกรณีวิกฤติอื่น การทอดผ้าป่าสมทบทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถที่จะให้บริการที่ดีและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมกล่าวต้อนรับสมาชิก และกล่าวถึงกิจกรรมของชมรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วในห้วงเวลาที่ผ่านมา อาทิ การไปเยี่ยมเพื่อนสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 80 – 90 ปีขึ้นไป ซึ่งสมาชิกเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ด้วยตนเอง ต้องอยู่ในบ้านที่พักอาศัยเท่านั้น การได้ไปเยี่ยมกันนี้จะช่วยให้ท่านเหล่านั้นมีกำลังใจที่ดีขึ้น และได้ฝากขอบคุณชมรมมาด้วยที่ยังนึกถึงกันอยู่เสมอ จากนั้น อ.กลาย กระจายวงศ์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และรองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ ในฐานะที่ปรึกษาได้กล่าวถึงแนวทางของการจัดดำเนินงานของชมรมที่รับช่วงต่อจากอาจารย์ประดับ นิลพังงา ประธานชมรมคนเดิม

ในระหว่างนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรางศรี พณิชยกุล ผู้เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา บริจาคเงินสมทบจำนวน 50,000 บาท และพลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาบริจาคเงินสมทบ 5,000 บาท จบแล้วจึงเป็นพิธีสงฆ์


พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ลักษณวิลาศ) รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 16 – 17 – 18 (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุวัดราชาธิวาสรวม 7 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมาชิกถวายภัตตาหาร ถวายผ้าป่าสังฆทาน และจตุปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพรก็เสร็จพิธี

สมาชิกรับประทานอาหารร่วมกัน โดยเหรัญญิกชมรมได้แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า จำนวนเงินที่ได้รับบริจาคสมทบทุนในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ มีจำนวนประมาณถึง 150,000 บาท ซึ่งจะได้นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรมต่อไป

……………..

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน
อรวรรณ สุขมา : ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รัฐบาลอินเดียมอบทุนระดับปริญญาเอก 1,000 ทุน กว่า 3,000 ล้านรูปีอินเดีย ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน

Thu Sep 19 , 2019
รัฐบาลอินเดียทุ่มงบประมาณกว่า 3,000 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 1,284 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทุนมนุษย์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียที่ใหญ่ที่สุด โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1,000 […]

Breaking News