“สุนันทารำลึก” วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายก รักษาการนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (10 พ.ย.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วยนายสมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งเริ่มด้วยประธานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรต่างๆ วางพานพุ่มถวายสักการะ จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าคณะพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์แห่งเทวสถาน ได้ประกอบพิธีอ่านโองการบูชาบวงสรวง ณ มณฑลพิธีเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ จบแล้วสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) จัดการแสดงรำถวายสักการะ 1 ชุด


จากนั้น เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระสงฆ์วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 10 รูป อันมีพระศรีวินัยโสภณ (เกษม โธตโก) เป็นประธานสงฆ์ สดับปกรณ์ถวาย แล้วเจริญพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลถวายและรับพระ ถือเป็นเสร็จสิ้นพิธี

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง / ข่าว
สาลินี บุญสมเคราะห์ / ภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"สวนสุนันทา" มอบทุนแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Fri Nov 8 , 2019
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน […]

Breaking News