“สวนสุนันทา” จับมือ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ยกระดับแรงงานด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันที่​ 21 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมทองจักรี อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 5 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เป็นผู้ลงนามร่วมกัน

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับนานาประเทศ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน สานสร้างเครือข่ายตอบสนองความต้องการของพื้นที่ชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกำลังสำคัญทางด้านวิชาการ

ในการลงนามครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานในสายงานด้านการบริการสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ที่จะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับความต้องการของตลาดแรงงานด้านนี้ซึ่งจะสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วย

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ณัฐฐิพงศ์ กิจสวัสดิ์ : ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา จัดพิธีสวดพระปริตร

Wed Jan 22 , 2020
21 มกราคม 2563 ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา จัดโครงการทานศีลภาวนา สวดพระปริตร เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและสืบชะตา ครั้งที่ 6 ประจำปี […]