รู้จริงหรือยังเรื่อง “สกัดน้ำมันกัญชา” สวนสุนันทาเปิดรับผู้สนใจร่วมอบรมจำนวนจำกัด

 

รู้จริงหรือยังเรื่อง “สกัดน้ำมันกัญชา”  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจ้าของหลักสูตร “กัญชาเวชศาสตร์” หลักสูตรแรกของประเทศไทย เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับชาติมาให้ความรู้เต็มพิกัด

โครงการพิเศษครั้งนี้ “EXTRACTION TECHNOLOGIES CANNABIS IN 2020” เป็นการประชุมวิชาการ “เทคโนโลยีการสกัดกัญชา 2020” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรระดับชาติมาให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินงานด้าน “กัญชา” โดยเฉพาะดังนี้

…………..

“นโยบายการใช้สารสกัดกัญชาเสรีทางการแพทย์
โดย ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

………….
“บทบาทของมหาวิทยาลัยกับองค์ความรู้กัญชา”
โดย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
………….
“การสกัดสมุนไพร อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”
โดย รศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
…………
“ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย”
นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
……….
“สารสกัดและผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล”
โดย นพ.โสภณ เมฆธน ประธานที่ปรึกษากรรมการองค์การเภสัชกรรม อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
…………..
“วิวัฒนาการการสกัดน้ำมันจากกัญชา”
โดย ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
……….
“CANNABIS TESTING FOR QUALITY EXTRACT”
คุณอิทธิพล กิตติคุณ

……….
“การสกัดน้ำมันจากกัญชา”
โดย อ.เดชา ศิริภัทร
…………….
“การผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาอภัยภูเบศรโมเดล”
โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

……………..

“ADVANCE TECHNOLOGY IN CANNABIS EXTRACTION”
Denis Taschuk, CA (President & CEO) Steven Splinter, PhD (Chief Technology Officer)
บริษัท Radient Technologies

………….
สมัครเข้าร่วมการอบรมได้แล้ววันนี้ – 20 พ.ย. 2562
Early Bird! 2,000 บาท วันนี้ – 31 ต.ค. 2562
2,500 บาท วันที่ 1 พ.ย. 2552 – 20 พ.ย. 2552
จัดโดย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 034-773-905 บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัญชีเลขที่ 074-7-72635

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

34ทุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศเข้าฝึกอบรม-ประชุมนานาชาติ

Mon Oct 28 , 2019
ประกาศมอบทุนสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติครั้งที่ 40 สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Ambassador Hotel กรุงเทพฯ สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ […]

Breaking News