สวนสุนันทารวมพลังมรภ.ทั่วประเทศนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลัง COVID-19 คลี่คลาย

 

วันนี้ (25 มี.ค. 63) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามในครั้งนี้

ความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประกอบด้วย

1. การนำนวัตกรรมและเทคโนโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
2. การจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้างฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะนำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. การสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะ Area Based เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่คนในชุมชน
4. การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีทางไกลในห้วงมาตรการฉุกเฉิน ณ ขณะนี้ เพื่อให้สามารถนำโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในทันที หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

เอกรินทร์ ปิยะปัญญามงคล : ข้อมูล/ภาพ
www.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อยู่ที่ไหนก็สมัครเรียนได้  "CALL ปุ๊บ ให้ ทุน ป.ตรี ทุกคณะ" 

Wed Mar 25 , 2020
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สมัครเรียนได้  “CALL ปุ๊บ ให้ ทุน ป.ตรี ทุกคณะ”  วิกฤติ​นี้ต้องมีที่เรียน! […]

Breaking News