สวนสุนันทา สร้างตำรวจเป็นวิทยากรต้นแบบ “ศิลปะการพูดและการถ่ายทอด”

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศิลปะการพูดและการถ่ายทอด” โดยมีประเด็นการบรรยาย 4 ด้าน การเตรียมตัวในการพูด การพูดในที่ชุมชนโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจิตใจ และบุคลิกภาพท่าทางในการพูด ณ ห้องธนบุรี ฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การอบรมครั้งนี้ เป็นโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค1 – 9 เพื่อให้เป็นวิทยากรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจทุกสถานีตำรวจในสังกัด โดยมีกลุ่มเครือข่ายตำรวจเข้ารับการอบรมจำนวน 200 นาย บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน อรวรรณ สุขมา : รายงาน/ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

 “แพรพลอย” จากเด็กขี้โรค สู่นักกีฬาดีเด่น สมาคมซอฟท์เทนนิสคนล่าสุด

Tue Jan 14 , 2020
“น้องแพร” นางสาวแพรพลอย มหานิล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี […]

Breaking News