นักหวดวงสวิง ประทับใจ กอล์ฟการกุศล ม.ศิลปากร   ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เข้าร่วมพิธีพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยศิลปากร   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ เป็นประธานจัดการแข่งขัน, ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจัดการแข่งขัน ทีมปืนเบญจพร โชว์ฟอร์มสด กวาดแชมป์เป็นสมัยที่