วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ ปี 2565 เรียน 3 แขนงวิชาที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ หางานง่าย รายได้ดี มีช่องทางประกอบอาชีพอิสระมากมาย หลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถ “เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย” ได้อย่างสะดวกสบาย โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ ปี 2565 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ปี 2565 (รุ่น 15 ) เปิดรับเรียนต่อใน 3 แขนงวิชา 1.แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 2.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3.แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย เปิดรับแขนงละ 40 ที่นั่งเท่านั้น !!! มีรุ่นพี่ประสบความสำเร็จมากกว่า 14 รุ่น สนใจสมัครเรียน