วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน วันที่ 15 กันยายน 2566 รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสงฆ์และทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ บริเวณลานโถงใต้หอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จากนั้น คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมใหญ่ เพื่อเข้าสู่พิธีน้อมสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” และพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย ที่ระลึก งานสาธรช่อแรก โดย ผศ.ชัยศักดิ์