ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มอบนโยบายการจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญความรักสมัครสมานสามัคคี ความรักความอบอุ่น การอาศัยอยู่ร่วมกันภายในรั่วมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วย ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ชุดนอนปาร์ตี้” หรือปาร์ตี้สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งมีผู้บริหาร คณาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักนักศึกษา แนะนำอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีคณาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักนักศึกษา และอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพให้แก่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมสนุกสนามมากมาย อาทิ การแข่งขันแจกรางวัล การแข่งขันแต่งกายในธีมชุดนอน การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร์ ในการนี้มี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล

  รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งมอบความสุขให้เด็ก ๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยมอบจักรยานกว่า 100 คัน ผ่านตัวแทนผู้นำชุมชนและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆกว่า 10 แห่ง อาทิ กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 สน.ธรรมศาลา สน.ศาลาแดง สน.หลักสอง สน.ตลิ่งชัน ชุมชนปุรณาวาส ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพ ฯลฯ ซึ่งบรรยากาศการมอบของขวัญวันเด็กเป็นไปอย่างคึกคัก เพื่อเสริมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กในวันพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ อาคาร Sport Complex มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครทุนนักกีฬา “เด็กสร้าง BTU 2022” โครงการทุนเรียนฟรีสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 20 ชนิดกีฬา 🏀⚽️ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 65 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 063-536-9899 ผอ.พีระ จันทร 092-264-3640 วิลันดา สูบเด็น 080-402-5158 ภูวดล อนุพรม