สวนสุนันทาทุกภาคส่วนประชุมกำหนดแนวทางอนาคต อธิการชี้ ปรับตัวดี – จะรอดได้แม้ในสถานการณ์วิกฤต วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ […]

สองนักศึกษาคณะเทคโนฯ คว้า 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ […]

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 […]

รศ.ดร.ฤๅเดช​ เกิดวิชัย​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ และผู้บริหาร​มหาวิทยาลัย​ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลองครบรอบ​ ๕๐​ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ทำไมต้องกินผักผลไม้ ให้ครบ 4 ขีด” […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2019 International Academic Multidisciplines […]

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ […]

อาจารย์จิตรลดา ชูมี อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “COCONUT BIOWARE “เป็นบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่รักษ์โลกที่ทีมวิจัยโดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ประจำแขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประจำปีการศึกษา […]

Breaking News