วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจกทุนการศึกษา เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาที่มอบทุนการศึกษา • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี • สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์ คุณสมบัติผู้ที่ได้รับทุน 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา – สาขาวิชาละ 2 ทุน – เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 – มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย – ศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2. ทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน – สาขาวิชาละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login รับสมัครรอบที่ 2 Quota **ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ “คลิกที่นี่” https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/cwvka3dn.pdf 32 ทุน “เพชรสุนันทา” ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต เรียนต่อป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“สวนสุนันทา” จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร แด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ” รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา พร้อมใจกันร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญน้องๆนักเรียน ร่วมงาน OPEN HOUSE SSRU 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 20 – 21 ธ.ค. 2565 OPEN HOUSE SSRU 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาแล้ว ! โอกาสสำหรับน้องๆที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีโอกาสมีที่เรียนมีงานทำ โอกาสได้รับทุนเรียนฟรี! 20-21 ธ.ค. 2565 ตั้งแต่ 9:00 – 17:00 น. กิจกรรมตลอดทั้งวัน ห้ามพลาด! ลงทะเบียนร่วมงานและร่วมกิจกรรม เตรียมรับสิทธิพิเศษมากมาย และโอกาสได้ทุนเรียนฟรี ได้เรียนที่สวนสุนันทา สนุกสุดมันส์มีที่เรียนไปด้วยกัน !

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลด้านการเบิกจ่าย “ระดับดี” ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 103 รางวัล จัดโดยกรมบัญชีกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล . . . .

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์มหาราชาธิวาสราชวรวิหาร รัชกาลที่ 4 กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งมียอดบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา รวมจำนวนทั้งสิ้น 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยมี ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ . . .

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา รับมอบถุงยางอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษา อรวรรณ สุขมา : รายงาน ขอบคุณภาพโดย : ฝ่ายวินัยนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 มกราคม 2566 สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม” ศาสตร์นี้คือ “สาขาแห่งอนาคต” ของจริง… คือความจำเป็นของประชาคมโลก …คือความหวังของคนทั้งปฐพีที่ต้องการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต … ถ้ารู้ตัวว่าใช่…สนใจด้านสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ รักษ์โลก …ตัดสินใจเรียนที่นี่ มีอนาคตสดใส… เลือกรหัสวิชา 2252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทำไมต้องเรียนสาขานี้??… จากสถานการณ์ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแหล่งที่มาที่สำคัญคือภาคอุตสาหกรรม ทำให้หลายหน่วยงานได้ออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหลายข้อบังคับด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีการกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูและผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 8 อัตรา โดยมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1.ตำแหน่งช่างเทคนิค (ช่างภาพ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป 3. มีความประพฤติเรียบร้อย กระตือรือร้น ขยัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-demand สำหรับครูและอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอน ONLINE & ON-DEMAND” ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะครูและอาจารย์ในการผลิตสื่อการสนอในรูปแบบ online และ on-demand โดยพัฒนาทักษะให้ครูและอารย์สามารถสร้างสื่อการสอนได้ และนำไปสอนได้จริง ภายหลังการจบการอบรม โดยการเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ ๆ