ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น (Success cases) “กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม […]

  สวนสุนันทาปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษา จ.ระนอง อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารยกทีมไปให้การต้อนรับถึงถิ่น  ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นจากคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Chorus) เมื่อวันที่ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยมีผศ. ดร. คุณคมสันโสม ณ วัตรคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นวิทยากรบรรยาย# เรื่อง การเตรียมการเพื่อการเตรียมการเพื่อเตรียมรับความพร้อมในการปฏิบัติงานที่โรงแรมลองบีชชะอำจ. […]

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตำแหน่งผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลายคณะสามารถทําได้ทะลุเป้าตามเกณฑ์ สกอ. คือร้อยละ 30 เชื่อว่าในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายทั้งมหาวิทยาลัย […]

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี czestochowa ในประเทศโปแลนด์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ […]

SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562 (Scimago Institutions Rankings […]

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและกายด้วยการออกกำลังกาย จัดโดย กรมส่งเสริมสุขภาพจิต […]

รศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ พร้อมด้วย​ รศ.ดร.สมเดช​ รุ่งศรีสวัสดิ์​ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวเปิดโครงการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล​ : Hybrid […]

Breaking News