อีกหนึ่งผลงานการวิจัย “ผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกไฮบริดในกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน” โดย ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี […]

มทร.ธัญบุรี ออกประกาศแจกเกรด A เด็กเก่งภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า […]

อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์ นักวิจัยและอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างอัตลักษณ์ OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น “พัฒนาลวดลายและการตัดเย็บชุดเดรสผ้าย้อมสีดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี)” กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหม หมู่บ้านเจริญสุข […]

“น้องแพร” นางสาวแพรพลอย มหานิล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี […]

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเลือก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ให้ดำรงตำแหน่ง […]

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา มทร.ธัญบุรี รอบ TCAS 1 […]

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร ม.เกษตรศาสตร์ และ […]

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) […]

“ทุกสถาบันหล่อหลอมและผลิตคนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แต่ความเป็น ‘ราชมงคล’ อยู่ในสายเลือดและจิตใจของผม จัดว่าเป็นหน่วยสังคมที่ดีและไม่เหลื่อมล้ำกันในความรู้สึก” เสียงความภาคภูมิใจของ ป๋อง – นิรุตติ นิลแก้ว […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำหมวกมัดย้อม ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลเลิดสิน นายสุรจิตต์ […]