อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำหมวกมัดย้อม ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลเลิดสิน นายสุรจิตต์ […]

นวัตกรรมอาจารย์ มทร.ธัญบุรี โด่งดังไกล เอกชนญี่ปุ่นขอซื้อลิขสิทธิ์ “เครื่องผลิตฟองอากาศขนาดเล็กในน้ำ” ทำสเปรย์น้ำแร่ฮอกไกโด ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

มทร.ธัญบุรี ตั้งครัวลูกบัวสวรรค์ ให้ปลูกผักและประกอบอาหารทานฟรีด้วยตนเอง ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤติ สร้างวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยสู่การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ล้วนมีองค์ประกอบสำคัญหลายส่วน ทั้งการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ก่อนสำเร็จการศึกษา […]

อีกหนึ่งนักกีฬายุวชนคนเก่ง “ผักหวาน” เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักกีฬายุวชนยิมนาสติกลีลาวัย […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประกาศกำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เฉพาะผู้จบการศึกษาระดับปวช. และปวส. (เทียบโอน) หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ร่วม 5 บริษัท พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาและยกระดับศักยภาพของนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนทุนออกฝึกงานสหกิจ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงานและประกวด ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อหรือทํางาน โดยเปิดสนามสอบโทอิคที่มหาวิทยาลัย […]

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรายวิชาเลือกเสรี “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ประยุกต์องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน […]

อีกหนึ่งตัวอย่างดี ๆ “น้องดา” นางสาวธมลวรรณ แซ่ว่าง สาวม้ง ใฝ่ดี จากอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สู้ชีวิต […]

มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน นศ.สถาปัตย์ ยกระดับมิติอาคารและที่อยู่อาศัย นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการ “Si Ex Thesis […]

Breaking News