“สวนสุนันทา” ประกาศชัด เปิดเทอมใหม่ ออนไซต์ 100 % แน่นอน  12 กรกฎาคมนี้ “รองฯนันทิยา” เผยข่าวดี น้อง ๆ ที่สอบผ่านรอบที่ 4 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ รีบสมัครด่วน เปิดรับรอบสุดท้ายแล้ว ถึง 31 พ.ค.นี้เท่านั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ได้มีนโยบายในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ โดยจะเป็นการเรียนการสอนออนไซต์เต็มรูปแบบ แต่ยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้บางส่วนในรายวิชาทฤษฎี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติ โดยติดตามเก็บสถิติการฉีดวัคซีนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่าย (ระดับดี) ประจำปีงบประมาณ 2563  วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดี ด้านการเบิกจ่าย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ตึกไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รางวัลดังกล่าวมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการจัดการบริหารภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ มีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารด้านการเงินการคลังใน