“สวนสุนันทา” ประกาศชัด เปิดเทอมใหม่ ออนไซต์ 100 % แน่นอน  12 กรกฎาคมนี้ “รองฯนันทิยา” เผยข่าวดี น้อง ๆ ที่สอบผ่านรอบที่ 4 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ รีบสมัครด่วน เปิดรับรอบสุดท้ายแล้ว ถึง 31 พ.ค.นี้เท่านั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ได้มีนโยบายในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ โดยจะเป็นการเรียนการสอนออนไซต์เต็มรูปแบบ แต่ยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้บางส่วนในรายวิชาทฤษฎี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติ โดยติดตามเก็บสถิติการฉีดวัคซีนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ