เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Garden Sea View อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2567 และมอบเกียรติบัตร (ดีเด่น) อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ชลบุรี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี,