เรียนโลจิสติกส์ที่ BTU – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคณะบริหารธุรกิจ ที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้ทุกคนได้เปิดโลกของโลจิสติกส์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นคนในวงการขนส่งสินค้าและบริการ ที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไป […]

  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอย่างเป็นทางการ   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ […]

Breaking News