มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ราชภัฏอันดับ1ของประเทศ” เปิดกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แล้ว พบกับรอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาย้ำเตือนน้อง ๆ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing […]

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงเยี่ยมสนามสอบคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นสาขาวิชายอดฮิต มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเรียนเป็นอันดับ 1 คือ […]

วันนี้ (8 มกราคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริการการศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ […]

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ […]

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563 รอบ ICT รับตรงPortfolio ตั้งแต่วันที่ 16 […]

Breaking News