เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย กลางปี 2021  ประจำเดือนกันยายน 2021 “Unirank” Top Universities in Thailand  2021 Thai University Ranking ผลปรากฏว่า อันดับเดือนกันยายน 2021 มหาวิทยาลัยมหิดล ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ 2 คือจุฬาฯ และม.เชียงใหม่  ตามมาเป็นอันดับ 3 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังครองแชมป์ม.ราชภัฏ เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ครองอันดับ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านม.เอกชน แชมป์เปลี่ยนมือ