“ทุนไต้หวันประจำปี 2566” มีเยอะมาก เรียนฟรีได้ตั้งแต่ปริญญาตรี-โทและปริญญาเอก
25/01/2023

“ทุนไต้หวันประจำปี 2566” มีเยอะมาก เรียนฟรีได้ตั้งแต่ปริญญาตรี-โทและปริญญาเอก

ประชาสัมพันธ์ “ทุนไต้หวันประจำปี 2566”
ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2566 (ระยะเวลาเรียน 3,6,9,12 เดือน)
2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students
ทุน MOE ปี 2566 (ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก)
2023 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students
ทุน ICDF ประจำปี 2566 (ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)
ทุน TIGP ประจำปี 2566 (ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก)
2023 Taiwan International Graduate Program (TIGP)
ทุนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของไต้หวันแต่ละแห่งจะมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งจำนวนทุนและรายละเอียดจะแตกต่างกันออกไป โดยผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ซึ่งทุนประเภทนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้โดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย และช่วงเวลาเดียวกับการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน