‘ศิลปกรรม’แข่งเดือด!สถาปัตย์/เทคโนฯสื่อสารมวลชน/คหกรรม/ศิลปศาสตร์ ติดยอดฮิต TCAS1 มทร.ธัญบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา มทร.ธัญบุรี รอบ TCAS 1 การสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยอดผู้สมัครสูงกว่าปีการศึกษา 2562 และเป็นไปตามเป้าที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้ ยกเว้นบางสาขาที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งมียอดผู้สมัครสูงมากเมื่อคิดเป็นสัดส่วนแล้วปรากฎว่า คณะที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งกำหนดรับ 31 คน มีผู้สมัคร 299 คน อัตรา 1 : 9.6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อัตราส่วน 1: 4.5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อัตราส่วน 1: 4.3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ตามลำดับ สำหรับสาขาที่มีจำนวนนักศึกษาสมัครไม่เต็มจำนวนนั้น มหาวิทยาลัยเปิดรับในรอบอื่น ๆ ต่อไป ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยเสียค่าสมัครในรอบ TCAS 1 แล้วนั้น แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถสมัครได้ในรอบ TCAS2 โควตา (Quota) และ TCAS 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทำการยกเว้นค่าสมัครสอบให้

ส่วนค่าสมัครสอบในรอบ TCAS 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) และ TCAS4 รับตรงร่วมกัน (Admission 2) เป็นไปตามข้อกำหนดของทาง ทปอ. โดยทาง มทร.ธัญบุรีเปิดรับสมัคร TCAS2 โควตา (Quota) ในวันที่ 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63 นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดทาง www.oreg.rmutt.ac.th และสามารถสมัครสอบ www.apply.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2549-3690-92

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วันที่ 6-21 มกราคม 2563

Tue Dec 24 , 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยไม่ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 จำนวน 6 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 6 -21 มกราคม […]

Breaking News