เพิ่มศักยภาพเด็กปทุม ‘นายกแจ๊ส’ อุดหนุนงบฯ 63 ล้าน จ้างครู 344 อัตรา แก้ขาดแคลนบุคลากร
15/11/2023

เพิ่มศักยภาพเด็กปทุม ‘นายกแจ๊ส’ อุดหนุนงบฯ 63 ล้าน จ้างครู 344 อัตรา แก้ขาดแคลนบุคลากร


15 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสามโคก ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายทิศทาง การดำเนินงานทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนงบประมาณ และการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้การสนับสนุน

โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา อุดหนุนงบประมาณ ประกอบด้วย 1.อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 150 อัตรา เป็นเงิน 28,200,000 บาท 2.อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 93 อัตรา เป็นเงิน 17,484,000 บาท 3.อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จำนวน 39 อัตรา เป็นเงิน 7,332,000 บาท 4.อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 42 อัตรา เป็นเงิน 7,500,000 บาท 4.อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 3,420,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,936,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานเงินอุดหนุนงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ขณะนี้ทีมผู้บริหารทั้งหมด ทีมข้าราชการประจำ ท่านผอ.ทั้งหมด ได้มาประชุมคุยกันปรากฏว่าปัญหาที่ได้รับจากโรงเรียนต่างๆ ขาดบุคลากรครู ในขณะที่จำนวนเด็กนักเรียนเพิ่ม อบจ.จึงได้ประชุมหารือกันตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถาบันศึกษาต่างๆ ที่ขาดแคลนบุคลากรครู ต้องใช้งบประมาณถึง 63,936,000 บาท ต้องจ้างครูเพิ่มถึง 344 คน ซึ่งมากที่สุด คงไม่มีจังหวัดไหนจ้างครูเพิ่มมากขนาดนี้ ซึ่งวันนี้ได้มอบนโยบายแล้วก็ให้เข้าใจว่าต่อไปนี้การเบิกจ่ายทั้งหมด อบจ.เบิกจ่ายเงินให้แต่ละเขตไปเลย แม้แต่ทางวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเป็นสถาบันที่สำคัญและเด็กเยาวชนกำลังต้องการเติบโตฝึกอาชีพ ต้องหาบุคลากรครูถึง 20 อัตรา ที่ต้องมีความรู้ความสามารถจริงๆ เข้ามาเสริม ส่วนการเบิกจ่ายเราก็ได้คุยกันแล้ว เราเบิกจ่ายให้ก้อนเดียวไปเลย ให้ไปจัดการกันเอง ไม่ใช่ทุกอัตราจ้างต้องรอรับเงินเดือนจากอบจ. ให้แต่ละเขตไปผ่านเอง ผมคาดว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์อย่างสูง เรายังมองไปถึงทางมัสยิดต่างๆ ด้วย ซึ่งเรากำลังตั้งโครงการขึ้นมาแล้วตั้งงบประมาณครูสอนศาสนาที่ขาดแคลนเงินเดือนเหมือนกัน เราก็ต้องจัดสรรให้เท่าเทียมกัน


นางสาววราภรณ์ เพียรธัญญกรณ์ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กล่าวว่า ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเราจำนวน 20 อัตรา และเราหวังว่าเราจะนำความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ ที่พวกเรามีนั้น ไปพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมต่อไป


นายนายฤทธิชัย ภูสีนาค อาจารย์โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผมเป็นครูที่จังหวัดปทุมธานี มองเห็นว่า อบจ.ปทุมธานีมองเห็นความสำคัญของการศึกษามาก เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับพวกเรา พวกเราสัญญาว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด เพื่อจะพัฒนาศักยภาพของเด็กของเราให้ประสิทธิภาพต่อไป เป็นคนเก่งคนดีของสังคม.

.