ครุศาสตร์ สวนสุนันทาจัดกิจกรรมระลึกพระคุณครู “วันครูแห่งชาติ’63”

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมโครงการวันครูแห่งชาติ ปี 2563 และอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิญญาณครูไทย ณ ลานบ้านครู คณะครุศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี อดีตคณบดีและอาจารย์อาวุโส ตลอดจนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยอ่านฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้เข้าร่วมพิธีกราบขอพรอดีตคณบดีและอาจารย์อาวุโส อาทิ อาจารย์ปลอบ เทพรักษ์ อาจารย์ ดร.อารี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ทองสำริต อาจารย์ศรีจันทร์ เทพรักษ์ เป็นต้น อาจารย์อาวุโสให้โอวาทพร้อมอำนวยพร แล้วจึงเป็นกิจกรรมศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หัวข้อ “ครูไทยในยุค 4.0” ส่วนในภาคบ่าย กิจกรรมอบรมจิตวิญญาณความเป็นครู โดย อาจารย์สุริยา ลุนหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรในครั้งนี้

…………………

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
อำไพร เพ็ชรว่าว : ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศรัสเซียให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนวิศวะ-วิทยาศาสตร์

Thu Jan 16 , 2020
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ […]

Breaking News