205ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เรียนต่อปริญญาโท-เอก

สำนักงานก.พ.เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรในกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 หรือทุนทั่วไประดับปริญญา

ทุนที่รับสมัครสอบ 204 หน่วย รวม 205 ทุน

ผู้ประสงค์สมัครสอบ
ดูรายละเอียดที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th http://stscholar.nstda.or.th
พร้อมทั้งพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว

กำหนดการ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://scholar.ocsc.go.th

 

SCHOLAR_01256301_20191030_2

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนช่วยปีแรกป.ตรี-โทที่UK

Tue Nov 5 , 2019
Anglia Ruskin University เสนอให้ทุน International Excellence Scholarships for the 2019-2020 […]

Breaking News