วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดให้เรียนฟรี 200 ทุน

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครด่วน พร้อมมอบทุนเรียนฟรีถึง 200 ทุน

เป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร สําหรับเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.
สมัครด่วนจํานวนจํากัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
2. สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย ระดับ ปวช.3 ม.6 หรือเทียบเท่า
3.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป พร้อมบุคคลค้ําประกัน

สิ่งที่ได้รับ

-เรียนฟรี ตลอดหลักสูตร
-มีรายได้ระหว่างเรียน (มูลค่ามากกว่า 2 แสนบาท)
-เรียนจบ มีงานทําทันที (ได้รับเงินเดือนตามปกติ)
-ศึกษาต่อ ปริญญาตรีได้

การรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 ธ.ค. 2552

โทร. 0 3809  2113-2117
www.toyotacollege.ac.th

ที่มา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"เหนือเกล้าฯ กลางใจ ศิลปากร”

Wed Dec 4 , 2019
“เหนือเกล้าฯ กลางใจ ศิลปากร” ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 […]

Breaking News