U. of Adelaideให้ทุนทั้งปี

มหาวิทยาลัยแอดิเลดในออสเตรเลียกำลังรับใบสมัคร Adelaide Family Scholarship for International Students in Australia เพื่อเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 25% ตลอดโปรแกรมการศึกษา

           University of Adelaideมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงานที่ดี โดยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากระบบงานที่ปลอดภัย การกำกับดูแลที่เหมาะสม มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ในโครงสร้างการบริหารและการดำเนินงาน

          มหาวิทยาลัยแอดิเลดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองแอดิเลด ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักสามประการคือ มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นเลิศในด้านการ

ศึกษา การวิจัย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เปิดรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก

-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย(ข้อเสนอแบบเต็มหรือข้อเสนอแบบมีเงื่อนไข) ในฐานะนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ผู้สมัครทุนที่ได้รับทุนการศึกษามากกว่าหนึ่งทุนจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด จะถูกกำหนดไห้รับทุนการศึกษาหนึ่งทุนเท่านั้น(ทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงสุด)

ทุนนี้เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี โดยผู้สมัครขอทุน ต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครแบบออนไลน์ผ่านลิงก์ต่อไปนี้

https://international.adelaide.edu.au/admissions/scholarships/the-2019-university-of-adelaide-family-scholarship-international/apply

 

Scholarship Link

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จิตอาสา มทร.ธัญบุรี สุดทุ่มเท สร้างศูนย์ฝึกอาชีพให้ชุมชน

Wed Sep 25 , 2019
  จิตอาสาราชมงคลธัญบุรี สร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ย วิชชาลัยชุมชนแสงตะวัน ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา […]

Breaking News