Unirank 2021 จัดมหา’ลัยยอดนิยม ให้ “มหิดล” ยืน1ประเทศ “สวนสุนันทา”ยังครอง1ราชภัฏ “มทร.ธัญบุรี” ยึดที่1ราชมงคล ด้าน”เอแบค” ขยับรั้งที่1ม.เอกชน
20/09/2021

Unirank 2021 จัดมหา’ลัยยอดนิยม ให้ “มหิดล” ยืน1ประเทศ “สวนสุนันทา”ยังครอง1ราชภัฏ “มทร.ธัญบุรี” ยึดที่1ราชมงคล ด้าน”เอแบค” ขยับรั้งที่1ม.เอกชน

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย กลางปี 2021  ประจำเดือนกันยายน 2021 “Unirank” Top Universities in Thailand  2021 Thai University Ranking

ผลปรากฏว่า อันดับเดือนกันยายน 2021 มหาวิทยาลัยมหิดล ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ 2 คือจุฬาฯ และม.เชียงใหม่  ตามมาเป็นอันดับ 3 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังครองแชมป์ม.ราชภัฏ เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ครองอันดับ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านม.เอกชน แชมป์เปลี่ยนมือ เมื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แซง ม.ศรีปทุมขึ้นที่ 1 ได้สำเร็จ

15 อันดับแรกของประเทศไทย

1 Mahidol University
2 Chulalongkorn University
3 Chiang Mai University
4 Kasetsart University
5 Prince of Songkla University
6 Thammasat University
7 Khon Kaen University
8 Naresuan University
9 Srinakharinwirot University
10 Asian Institute of Technology
11 Ramkhamhaeng University
12 King Mongkut’s University of Technology Thonburi
13 Burapha University Chonburi
14 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
15 Suan Sunandha Rajabhat University

…………………………………..

มหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ผงาดขึ้นครองอันดับ 1 อีกครั้ง โดยอยู่อันดับที่ 15 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

…………………………..

ด้าน “มทร.ธัญบุรี”  ขึ้นครองที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้อีกครั้ง อยู่อันดับที่ 27ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

…………………………..

“มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” แซงขึ้นที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน อยู่อันดับที่ 17 ของประเทศ ส่วนแชมป์เก่า ม.ศรีปทุม ลงมาอยู่อันดับที่ 2 โดยอยู่ในอันดับ 19 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4.มหาวิทยาลัยสยาม

5.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6.มหาวิทยาลัยรังสิต

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

8.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10.มหาวิทยาลัยพายัพ

…………………….

ไม่ใช่การจัดอันดับทางวิชาการ

uniRank University Ranking™ ไม่ใช่การจัดอันดับทางวิชาการ ดังนั้นจึงไม่ควรนำมาใช้เป็นเกณฑ์หลักในการเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นักศึกษาจะเลือกศึกษาต่อ

หลักการจัดอันดับ

การจัดอันดับเว็บไซต์ ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์, นิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการกว่า 13,800 แห่งใน 200 ประเทศ เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม เหมือนกับ Webometrics

มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

ตัวชี้วัดการจัดอันดับ

UNIVERSITY RANKING COMPONENTS AND ALGORITHM

The current uniRank University Ranking™ is based upon an algorithm including 5 unbiased and independent web metrics extracted from 4 different web intelligence sources:

uniRank University Ranking™  ไม่เปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูลเพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น แต่ผลการจัดอันดับต่างๆ ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการสืบค้น รวมถึง 5 ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ 1. Moz Domain Authority 2. Alexa Global Rank 3. SimilarWeb Global Rank 4. Majestic Referring Domains และ 5. Majestic Trust Flow

  1. Moz Domain Authority
  2. Alexa Global Rank
  3. SimilarWeb Global Rank
  4. Majestic Referring Domains
  5. Majestic Trust Flow

……………………………………………..

ที่มา https://www.4icu.org