Unirank  July 2022 จัดมหา’ลัยยอดนิยม ให้ “มหิดล” ยืน1ประเทศ “สวนสุนันทา”ยังครอง1ราชภัฏ “มทร.อีสาน” ยึดที่1ราชมงคล ด้านม.เอกชน ”เอแบค” ยังรั้งที่1
11/08/2022

Unirank July 2022 จัดมหา’ลัยยอดนิยม ให้ “มหิดล” ยืน1ประเทศ “สวนสุนันทา”ยังครอง1ราชภัฏ “มทร.อีสาน” ยึดที่1ราชมงคล ด้านม.เอกชน ”เอแบค” ยังรั้งที่1

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ถึง 200 ประเทศ และสถาบันการศึกษาอีกกว่า 14,000 แห่ง ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย กลางปี 2022 ประจำเดือนกรกฎาคม 2022 “Unirank” Top Universities in Thailand  2022 Thai University Ranking

โดยในปี 2022 นี้มี 123 สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank  ผลการจัดอันดับปรากฏว่า อันดับเดือนกรกฎาคม 2022 มหาวิทยาลัยมหิดล ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ 2 คือจุฬาฯ และม.เชียงใหม่  ตามมาเป็นอันดับ 3 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังครองแชมป์ม.ราชภัฏ สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก้าวขึ้นมาครองอันดับ 1 ด้านม.เอกชน แชมป์เก่าปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยังครองที่ 1 เอาไว้ได้

20 อันดับแรกของประเทศไทย

Rank / University
1 Mahidol University
2 Chulalongkorn University
3 Chiang Mai University
4 Khon Kaen University
5 Prince of Songkla University
6 Kasetsart University
7 Thammasat University
8 Asian Institute of Technology
9 King Mongkut’s University of Technology Thonburi
10 Suan Sunandha Rajabhat University
11 Naresuan University
12 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
13 Silpakorn University
14 Burapha University
15 Srinakharinwirot University
16 Ramkhamhaeng University
17 Assumption University .
18 Suranaree University of Technology
19 Sripatum University
20 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

…………………………………..

มหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ผงาดขึ้นครองอันดับ 1 อีกครั้ง โดยอยู่อันดับที่ 10 ของประเทศ (เดิมอันดับ 15ของประเทศ)

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

…………………………..

ด้าน “มทร.อีสาน”  ก้าวขึ้นครองที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  อยู่อันดับที่ 30 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

…………………………..

“มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” ยังครองที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน อยู่อันดับที่ 17 ของประเทศ ส่วนแชมป์เก่า ม.ศรีปทุม ลงมาอยู่อันดับที่ 2 โดยอยู่ในอันดับ 19 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4.มหาวิทยาลัยรังสิต

5.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6.มหาวิทยาลัยฟาโตนี

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

8.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด

9.มหาวิทยาลัยสยาม

10.มหาวิทยาลัยพายัพ

…………………….

ไม่ใช่การจัดอันดับทางวิชาการ

uniRank University Ranking™ ไม่ใช่การจัดอันดับทางวิชาการ ดังนั้นจึงไม่ควรนำมาใช้เป็นเกณฑ์หลักในการเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นักศึกษาจะเลือกศึกษาต่อ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

หลักการจัดอันดับ

การจัดอันดับเว็บไซต์ ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์, นิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการกว่า 14,000 แห่งใน 200 ประเทศ เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม เหมือนกับ Webometrics

ตัวชี้วัดการจัดอันดับ

uniRank University Ranking™  ไม่เปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูลเพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น แต่ผลการจัดอันดับต่างๆ ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการสืบค้น ดังนี้

  1. Moz Domain Authority
  2. SimilarWeb Global Rank
  3. Majestic Referring Domains
  4. Majestic Trust Flow

……………………………………………..

ที่มา https://www.4icu.org