ประกาศผลอีกสำนัก!! Unirank 2019 จัดอันดับ สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.ศรีปทุม..แชมป์กลุ่ม ม.เกษตรฯแซงขึ้นที่1ประเทศ

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2019 เดือนสิงหาคม “Unirank” Top Universities in Thailand 2019 Thai University Ranking

ผลปรากฏว่า อันดับปี 2019 ช่วงกลางปีเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แซงมหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ 2 คือแชมป์เก่า ม.มหิดล ส่วน จุฬาฯ และม.เชียงใหม่ ตามมาเป็นอันดับ 3 และ 4 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ที่ 5

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ผงาดขึ้นครองอันดับ 1 อีกครั้ง ด้าน “มทร.ธัญบุรี” และ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ขึ้นครองที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยเอกชนได้เช่นกัน

อันดับประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครองที่ 1 ของประเทศไทย อันดับ 2 มหิดล อันดับ 3 จุฬาฯ อันดับ 4 ม.เชียงใหม่ อันดับ 5 ม.ขอนแก่น อันดับ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับ 9 มหาวิทยาลัยบูรพา และที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ…
“สวนสุนันทา” ผงาดขึ้นครองอันดับ 1 อยู่ในอันดับที่ 16 (เดิม18) ของประเทศโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ 2 อยู่อันดับ 32 ของประเทศและ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นที่3 อันดับ 33 ของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นที่ 4 อยู่อันดับ 36 ของประเทศ โดยที่ 5 เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นที่ 7 ตามด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นที่ 8 ส่วนที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเอกชน
“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ครองที่ 1 อยู่ในอันดับ 13 ของประเทศ โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นที่ 2 อยู่อันดับ 21 ของประเทศ ส่วนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นที่ 3 อยู่อันดับ 28 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่ 4 อันดับ 34 ของประเทศ
ที่ 5 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับ 40 ของประเทศ ส่วนที่ 6 เป็นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 8 เป็นของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 9 มหาวิทยาลัยสยาม และที่10 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี คว้าอันดับ 24 (เดิม17) ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล โดยอันดับของสถาบันอื่น ๆ มีดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อยู่ในอันดับที่ 30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ในอันดับที่ 31

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยู่ในอันดับที่ 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อยู่ในอันดับที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในอันดับที่ 68
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยู่ในอันดับที่ 71
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยู่ในอันดับที่ 78

…………………..

การจัดอันดับเว็บไซต์ ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์, นิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศและทั่วโลก (หรือเรียกว่า การวิเคราะห์ข้อมูล Web Popularity โดยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบทความทางวิชาการทั้งนั้น) เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม เหมือนกับ Webometrics ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities (4icu.org) ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัด อันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น โดยใช้ตัวกลางอิสระ เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์จาก 5 เครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่ Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, Similar Web Global Rank, Majestic Referring Domains, Majestic Trust Flow (ที่มา www.web.msu.ac.th)
……………………………………………..
ที่มา https://www.4icu.org

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

กว่า100ทุน!รัฐบาลไทยเตรียมมอบให้นักเรียนม.ปลายเรียนต่อต่างประเทศ

Sun Aug 4 , 2019
โครงการทุนของรัฐบาลไทยที่นักเรียนสนใจติดตามกันจำนวนมาก ก็คือ ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเรียนต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก โครงการนี้ สำนักงาน ก.พ. จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา เป็นประจำทุกปี โดยทุนของปีที่ผ่านมา […]

Breaking News