ทุนม.คอลเลจดับลินให้คนไทยไปเรียนปริญญาโท

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 

ทุนที่รับสมัคร
ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จํานวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– เป็นพลเมืองไทยที่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย ในระยะเวลา1 ปี ก่อนวันที่สมัคร
– เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
(1) กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50
– (2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้
-คะแนน TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
– คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน

การรับสมัคร
สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ที่ http://www.ucd.ie/global/apply

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2562

ที่มา

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนป.ตรีที่U. of Dundee

Mon Sep 23 , 2019
มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ University of Dundee เสนอให้ทุนประจำปีการศึกษา 2019-2020 แก่ผู้สมัครต่างชาติรวมทั้ง UK/EUที่ระบุ(รวมไทย) ในการเรียนปริญญาตรีแบบเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายน 2019 […]

Breaking News