มทร.กรุงเทพ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
07/10/2022

มทร.กรุงเทพ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นเป็นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี นางฉัตรกาญจน์ ดรุมาศ รองอธิการบดี เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้น รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายหลังเสร็จพิธีแขกผู้มีเกียรติได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

.

.

.

.

.

.

.