ทุน UWC เปิดให้นักเรียนม.ปลายเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

เปิดรับสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ​​​​​​​​​​​​​​

สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2563 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย 
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ) 
 • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร
 • ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2545 – 1 กันยายน 2547 เท่านั้น 
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • กำหนดการรับสมัครและการพิจารณาผู้เข้าสมัครขอรับทุน UWC ปีการศึกษา 2563
  • เปิดรับสมัครทุน UWC ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 – 6 มกราคม 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 22 มกราคม 2563
  • สอบสัมภาษณ์และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุนเข้าศึกษาและโควต้าที่นั่งเรียน ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  หมายเหตุ* ตารางกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางคณะกรรมการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

  การรับสมัคร

หน่วยที่ 1 
UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์

หน่วยที่ 2
Robert Bosch UWC เมือง Freiburg imBreisgau ประเทศเยอรมนี

หน่วยที่ 3
UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

หน่วยที่ 4
UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

หน่วยที่ 5 และ 6
UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 7
UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร

หน่วยที่ 8
UWC Waterford Kamhlaba ประเทศสวาซิแลนด์

หน่วยที่ 9
Armand Hammer United World College of the American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยที่ 10
Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 11
UWC ISAK Japan ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยที่ 12
UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา

หน่วยที่ 13
UWC Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์

หน่วยที่ 14
UWC Dilijan สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.th.uwc.org

ข้อมูล/ภาพ UWC Thailand National Committee

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี เพิ่มมูลค่าขยะทะเลไทยเป็นวัสดุก่อสร้างคุณภาพเยี่ยม

Sat Dec 7 , 2019
หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีม อ.ดร.ประชุม คำพุฒ และว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร […]

Breaking News