อาชีวะปลื้ม สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดความสุกทุเรียน” ว.การอาชีพบางสะพาน

อาชีวะปลื้ม สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดความสุกทุเรียน” ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ขายได้


นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า รู้สึกปลาบปลื้มกับความสำเร็จของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ประดิษฐ์นวัตกรรม “เครื่องวัดความสุกทุเรียน” ซึ่งถึงวันนี้ ขายได้  60  ชิ้น ในล็อตแรก โดยลูกค้ารายใหญ่คือ “บ้านสวนป้าอ้วน” จ.ระยอง ทั้งนี้ นายพิษณุเวท  โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พร้อมกับครูจิตวัฒนา  บุญเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดับ ปวส. จำนวน 2 คน คือ นายเมธี  ขำพวง และนายรัตนากร  สืบสาย นำผลงาน ปากกาวัดความสุกของทุเรียน จำนวน 60 ชิ้น มาส่งมอบให้กับลูกค้า คือนางสาวเอื้องฟ้า  จินดานนท์  เจ้าของสวนทุเรียนจังหวัดระยอง ที่รู้จักกันในนาม “บ้านสวนป้าอ้วน” ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมของนักศึกษาชิ้นนี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติมาแล้ว เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ และได้รับการพัฒนาจนสามารถใช้งานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่พิเศษคือเป็นงานแฮนด์เมด ทำจากวัสดุอลูมิเนียมเนื้อดี มีลักษณะคล้ายปากกา และเข็มฉีดยา ในแท่งเดียวกัน พกพาได้สะดวก สามารถทดสอบความสุกของทุเรียนโดยดูจากค่าระดับสีที่ปรากฎเป็นสเกลได้อย่างแม่นยำ คือ สเกลระดับสีแดง หมายถึงทุเรียนดิบ สีเหลืองหมายถึงทุเรียนห่าม และสีเขียวหมายถึงทุเรียนสุก ขณะนี้วิทยาลัยได้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว โดยผู้ปลูกและจำหน่ายทุเรียนรายใหญ่ของ จ.ระยอง ได้นำไปทดลองใช้จนสรุปได้ว่าเครื่องมือวัดความสุกของทุเรียนชิ้นนี้มีคุณภาพจริง เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อได้บริโภคทุเรียนที่ถูกกับความชอบของตนเอง เช่น บางคนชอบทุเรียนห่าม กรอบนอก นุ่มใน  บางคนชอบสุกพอดี  บางคนชอบสุกมาก ๆ โดยไม่ต้องทดสอบด้วยวิธีใช้มีดเจาะเปลือกทุเรียนให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบที่ทำกันอยู่ทั่วไป ขณะที่ทุเรียนบางสายพันธุ์ เวลาสุกจะสุกไม่พร้อมกันทุกพลู ก็สามารถใช้ปากกาวัดความสุกของทุเรียนตรวจสอบแต่ละพลูได้ โดยพลูที่ยังไม่สุกก็สามารถเก็บไว้บริโภคในวันต่อ ๆ ไปได้
เลขาธิการฯ กล่าวปิดท้ายว่า วันนี้วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ขายปากกาวัดความสุกของทุเรียนได้แล้ว 2,000 ชิ้น ๆ ละ 3,900 บาท  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีของการเรียนอาชีวศึกษาที่ว่า “เรียนดี มีรายได้ มีงานทำแน่นอน” และสามารถทำเป็นอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย ขณะนี้วิทยาลัยกำลังทำงานวิจัยต่อไปเพื่อยกระดับงานต่อในเวอร์ชั่นที่ 2 โดยการทำให้ปากกาวัดความสุกของทุเรียนแสดงผลเป็นตัวเลขในระบบดิจิทัล หากมีใครสนใจสิ่งประดิษฐ์จิ๋วแต่แจ๋วชิ้นนี้ สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือถือทุเรียนเข้าไปทดสอบก่อนก็ได้

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อาชีวะอบรมครูช่างเครื่องทำความเย็น

Thu Nov 21 , 2019
อาชีวะอบรมครูช่างเครื่องทำความเย็น            นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในสถานศึกษาสังกัด สอศ. เพื่อผลิตกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น […]

Breaking News