อาชีวะอบรมครูช่างเครื่องทำความเย็น

อาชีวะอบรมครูช่างเครื่องทำความเย็น           

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในสถานศึกษาสังกัด สอศ. เพื่อผลิตกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น และประกอบอาชีพส่วนตัวนั้น ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศมีระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นและจำนวนตัวเครื่องที่ทำการติดตั้ง เรียกว่าระบบ วีอาร์เอฟ เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ และเครื่องปรับอากาศที่จำหน่ายทั่วไปก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้แล้ว การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวจึงต้องมีการปรับและพัฒนาให้ทันกับยุคสมัย สอศ. จึงได้ร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรม บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเครื่องปรับอากาศระบบ วีอาร์เอฟ แก่ครูอาชีวศึกษา สาขาวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา และภายหลังการฝึกอบรมได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

ด้านนายเสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ซึ่งเป็นแกนกลางในการประสานงานการอบรม โดยจัดการอบรมขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า สอศ.ต้องขอบคุณภาคเอกชน คือ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ช่วยจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของอาชีวศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และสร้างทักษะฝีมือให้กับครู นักเรียน นักศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการใช้งานเครื่องปรับอากาศมากขึ้น แต่ในภาคธุรกิจยังขาดแคลนบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับ สอศ.จึงเป็นความร่วมมือที่จะส่งผลไปถึงการพัฒนากำลังคนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ERASMUS+ทุนป.โทยุโรป

Thu Nov 21 , 2019
ทุนการศึกษาระดับ Master’s Degree เต็มจำนวนจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (ERASMUS+) สำหรับปีการศึกษา 2020 (เริ่มเรียน September 2020)ครอบคลุมหลักสูตรด้าน […]

Breaking News